Saporiti, Esteban. 2016. «Sobre 1a óntogénesis linguística : ( Observacións a La teoría De Chomsky )». Revista De Lengua Y Literatura 5 (9):03-26. https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/letras/article/view/1265.