(1)
Riavitz, L.; Zambon, H.; Giuliani, A. LA MATRIZ ENERGÉTICA ARGENTINA Y LA RESTRICCIÓN EXTERNA. CIARE 2016, 110-141.