[1]
F. Abril, « 286 pp»., Rev. Pilquen. Secc. Cienc. Soc., vol. 23, n.º 2, pp. 62–65, jun. 2020.