[1]
T. M. Francischini, « 253 pp»., Rev. Pilquen. Secc. Cienc. Soc., vol. 23, n.º 2, pp. 59–61, jun. 2020.