[1]
L. Andrada, « 344 pp»., Rev. Pilquen. Secc. Cienc. Soc., vol. 18, n.º 2, pp. 101–102, mar. 2017.