(1)
Saporiti, E. Sobre 1a óntogénesis linguística : ( Observacións a La teoría De Chomsky ). RLL 2016, 5, 03-26.